ไม่สามารถล็อคกุญแจจาก Secret Switch ได้(ใส่รหัสไปแล้ว ก็ไม่ล็อคให้)

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการล็อคกุญแจ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่รหัส
สามารถล็อคได้โดยการกดที่『 START 』→『 End 』ได้เลย