ลืมรหัสผ่านของ Secret Switch

ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดดูรหัสผ่านที่เคยตั้งไว้ได้
ต้องทำการล็อคหรือปลดล็อคผ่านกุญแจรูปแบบอื่นแทน

ส่วนรหัสผ่านของ Secret Switch สามารถตั้งรหัสใหม่ได้

วิธีการตั้งรหัสผ่านสามารถดูได้ที่นี่