ถ้าเกิดว่าทำรีโมทหาย จะทำยังไงดี?

ให้ผู้ใช้ลบข้อมูลการลงทะเบียนของรีโมทตัวที่ทำหายออกไป

หากมีรีโมทเครื่องอื่นนอกเหนือจากรีโมทที่ทำหายไป ก็เอารีโมทดังกล่าวมาทำการลงทะเบียนซ้ำใหม่อีกรอบ เพียงเท่านี้ก็จะทำให้รีโมทตัวอื่นๆที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดถูกปิดการใช้งาน

อีกทั้งหากลบรีโมททั้งที่ลงทะเบียนไว้ หรือกุญแจทั้งหมดที่ลงทะเบียนไว้จากในแอปพลิเคชั่น ก็จะทำให้รีโมทที่ทำหายไปไม่สามารถใช้งานได้อีก

วิธีการลบและลงทะเบียนรีโมทสามารถดูได้ที่นี่

วิธีการลบข้อมูลการลงทะเบียนออกทั้งหมดสามารถดูได้ที่นี่

※ในแอปพลิเคชั่น ver:V1.2.1、และโปรแกรมของอุปกรณ์ควบคุมประตู ver:V2.1 เป็นต้นไป จะสามารถใช้ฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้ได้
・สามารถลบรีโมทแค่เครื่องที่ทำหายไปได้จากในแอปพลิเคชั่น
・หากผู้ใช้เปิดใช้งานฟังก์ชั่น「ลงทะเบียนกุญแจรายตัว」ไว้ ผู้ใช้จะสามารถลงทะเบียนรีโมทเครื่องเดิมเข้าไปใหม่ได้โดยที่เครื่องที่เหลือที่ลงทะเบียนไว้จะไม่ถูกลบออกไป
วิธีการตั้งค่าฟังก์ชั่น「ลงทะเบียนกุญแจแยกรายตัว」สามารถดูได้ที่ลิงค์นี้