คีย์การ์ด・Tag Key สามารถลงทะเบียนได้กี่ใบ ?

จำนวนคีย์การ์ด・Tag Key・Osaifu-Keitai ที่สามารถลงทะเบียนได้ต่อประตู1บาน รวมกันเป็น 10ชิ้น

※ในคีย์การ์ดหรือTag KeyหรือOsaifu-Keitai1ชิ้น สามารถลงทะเบียนได้กับประตูหลายบาน (ไม่จำกัด)