SHARP

ชื่อรุ่น OS Ver. ตอนที่ทำการตรวจสอบ หมายเหตุ
AQUOS ea 7.0 
Android One S3 8.0 
AQUOS ZETA  SH-01H  7.0 
AQUOS sense 8.0 
AQUOS Compact  6.0.1 
AQUOS R SH-03J 8.0 
AQUOS SERIE mini  SHV33 7.0 
AQUOS SERIE  SHV34 7.0 
AQUOS U SHV35 7.0 
BASIO2   SHV36 6.0.1 
AQUOS U SHV37 8.0 
AQUOS SERIE mini  SHV38 7.0 
AQUOS R compact 8.0 
AQUOS R2 8.0 
Android One  X1 8.1 
AQUOS sense2 9.0 
AQUOS R2 compact 9.0 
AQUOS R3 9.0 
AQUOS sense2 KANTAN 9.0 
Android One S5 9.0 
AQUOS sense3 10.0  
AQUOS zero2 10.0  
Android One S7 10.0  
AQUOS R5G 10.0  
AQUOS zero5G basic 10.0  
AQUOS sense4 11.0  
AQUOS sense5G 11.0  
AQUOS R6 11.0  
AQUOS sense6 11.0  
AQUOS sense7 12.0  
AQUOS wish2 12.0  
BASIO active 12.0  

 ●OSที่รองรับ :ตั้งแต่ Android 10.0 ขึ้นไป

・ผลการตรวจสอบรุ่นมือถือนี้ เป็นเพียงผลลัพท์ที่ทางบริษัททำการตรวจสอบเองเท่านั้น ไม่สามารถรับรองได้ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าจะสามารถใช้ได้กับทุกเครื่อง
・My Entrance อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ หากมีการอัพเดท OS Ver. หรือเปลี่ยนการตั้งค่าของสมาร์ทโฟน
・หาก OS Ver.ที่ใช้ไม่ใช่ OS Ver. ตอนที่ทำการตรวจสอบ อาจจะทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นได้หรือไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นได้
・หากมีการใช้งานแอปพลิเคชั่นประหยัดแบตเตอรี่อยู่ อาจจะทำให้ฟังก์ชั่นบางส่วนของ My Entrance ไม่สามารถใช้งานได้
・ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
・ในบางกรณีสมาร์ทโฟนบางเครื่องอาจจะสามารถใช้ My Entrance ได้ แม้จะไม่ใช่เครื่องที่อยู่ในรายชื่อนี้ก็ตาม แต่ในกรณีนี้อาจจะมีบางฟังก์ชั่นของ My Entrance ที่ไม่สามารถใช้งานได้ 
・ระยะควบคุมด้วยปุ่มปลดล็อคอาจจะแปรผันไปตามสภาพแวดล้อมของจุดที่ติดตั้ง หรือคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตามแต่ละเครื่องของสมาร์ทโฟน
   ให้ผู้ใช้ปรับขอบเขตของระยะดังกล่าวตามความเหมาะสม สามารถดูวิธีการปรับระยะได้ที่นี่

(อัพเดทเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี2023)