FUJITSU/FCNT

ชื่อรุ่น  OS Ver. ตอนที่ทำการตรวจสอบ  หมายเหตุ
arrows Fit F-01H 6.0.1 
arrows NX F-01J  7.1.1 
arrows NX F-01K  7.1.1 
arrows NX F-02H  7.1.1 
Raku Smartphone me F-03K 7.1.2 
Raku Smartphone 4  F-04J 6.0.1 
arrows Be F-04K 8.1 
Raku Smartphone me 8.1 
arrows Be3 9.0 
arrows Be4 10.0 
arrows 5G 10.0 
arrows Be4 Plus 11.0  
arrows We 12.0  

●OSที่รองรับ :ตั้งแต่ Android 10.0 ขึ้นไป

・ผลการตรวจสอบรุ่นมือถือนี้ เป็นเพียงผลลัพท์ที่ทางบริษัททำการตรวจสอบเองเท่านั้น ไม่สามารถรับรองได้ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าจะสามารถใช้ได้กับทุกเครื่อง
・My Entrance อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ หากมีการอัพเดท OS Ver. หรือเปลี่ยนการตั้งค่าของสมาร์ทโฟน
・หาก OS Ver.ที่ใช้ไม่ใช่ OS Ver. ตอนที่ทำการตรวจสอบ อาจจะทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นได้หรือไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นได้
・หากมีการใช้งานแอปพลิเคชั่นประหยัดแบตเตอรี่อยู่ อาจจะทำให้ฟังก์ชั่นบางส่วนของ My Entrance ไม่สามารถใช้งานได้
・ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
・ในบางกรณีสมาร์ทโฟนบางเครื่องอาจจะสามารถใช้ My Entrance ได้ แม้จะไม่ใช่เครื่องที่อยู่ในรายชื่อนี้ก็ตาม แต่ในกรณีนี้อาจจะมีบางฟังก์ชั่นของ My Entrance ที่ไม่สามารถใช้งานได้ 
・ระยะควบคุมด้วยปุ่มปลดล็อคอาจจะแปรผันไปตามสภาพแวดล้อมของจุดที่ติดตั้ง หรือคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตามแต่ละเครื่องของสมาร์ทโฟน
   ให้ผู้ใช้ปรับขอบเขตของระยะดังกล่าวตามความเหมาะสม สามารถดูวิธีการปรับระยะได้ที่นี่

(อัพเดทเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี2023)