วิธีการลบข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมด

ด้วยวิธีนี้ข้อมูลการลงทะเบียนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน, รีโมทคีย์, คีย์การ์ดและTag Key จะถูกลบออกทั้งหมด

 

1

ขันสกรูตรงฝาให้หลวม

2

กดปุ่ม 登録 (Register) กับปุ่ม Touch Button พร้อมกันค้างไว้ 5 วินาที

______________2.png/img class=

3

เสร็จแล้วจะมีเสียง「ปี๊บ」ดังขึ้นมา และไฟ LED สีส้มจะกระพริบ 5 ครั้ง หลังจากนั้นข้อมูลที่เคยลงทะเบียนทั้งหมดก็จะถูกลบออก

______________3.png

______________4.png

■คำเตือน
ในกรณีมีการซื้อขายบ้านหรือการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่มีการใช้ดิจิตอลล็อคของทางบริษัท ผู้ใช้จะต้องลบข้อมูลการลงทะเบียนของอุปกรณ์ของผู้ใช้คนก่อนออกทั้งหมดก่อนนำไปใช้งาน เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ระบบในทางที่ไม่ถูกต้องผ่านข้อมูลที่ผู้ใช้คนก่อนหรือที่ผู้รับเหมาเคยลงทะเบียนไว้