Apple

ชื่อรุ่น OS Ver. ตอนที่ทำการตรวจสอบ  หมายเหตุ
iPhone 5s 10.3.3 
iPhone 6 Plus 11.3.1 
iPhone 6 10.3.3 
iPhone 6s 11.3.1 
iPhone 6s Plus 11.3.1 
iPhone SE 11.2.5 
iPhone 7 Plus 11.3.1 
iPhone 7 11.2.6 
iPhone 8 Plus 11.3.1 
iPhone 8 11.3.1 
iPhone X 11.3.1 
iPhone ⅩR 12.1 
iPhone ⅩS 12.0.1 
iPhone ⅩS Max 12.1.1 
iPhone 11 13.1.1 
iPhone 11 Pro 13.1.1 
iPhone 11 Pro Max 13.1.1 
iPhone SE (รุ่นที่ 2) 14.1 
iPhone 12 mini 14.1 
iPhone 12 Pro 14.4.1 
iPhone 12 14.3 
iPhone 12 Pro Max 14.4.1 
iPhone 13 mini 15.2 
iPhone 13 Pro 15.2 
iPhone 13  15.2 
iPhone SE (รุ่นที่ 3 ) 15.5  
iPhone 14  16.1.2 

 ●OS ที่รองรับ :ตั้งแต่ iOS13.0 เป็นต้นไป

・ผลการตรวจสอบรุ่นมือถือนี้ เป็นเพียงผลลัพท์ที่ทางบริษัททำการตรวจสอบเองเท่านั้น ไม่สามารถรับรองได้ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าจะสามารถใช้ได้กับทุกเครื่อง
・My Entrance อาจจะไม่สามารถใช้งานได้ หากมีการอัพเดท OS Ver. หรือเปลี่ยนการตั้งค่าของสมาร์ทโฟน
・หาก OS Ver.ที่ใช้ไม่ใช่ OS Ver. ตอนที่ทำการตรวจสอบ อาจจะทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นได้หรือไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นได้
・หากมีการใช้งานแอปพลิเคชั่นประหยัดแบตเตอรี่อยู่ อาจจะทำให้ฟังก์ชั่นบางส่วนของ My Entrance ไม่สามารถใช้งานได้
・ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
・ในบางกรณีสมาร์ทโฟนบางเครื่องอาจจะสามารถใช้ My Entrance ได้ แม้จะไม่ใช่เครื่องที่อยู่ในรายชื่อนี้ก็ตาม แต่ในกรณีนี้อาจจะมีบางฟังก์ชั่นของ My Entrance ที่ไม่สามารถใช้งานได้ 
・ระยะควบคุมด้วยปุ่มปลดล็อคอาจจะแปรผันไปตามสภาพแวดล้อมของจุดที่ติดตั้ง หรือคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตามแต่ละเครื่องของสมาร์ทโฟน
   ให้ผู้ใช้ปรับขอบเขตของระยะดังกล่าวตามความเหมาะสม สามารถดูวิธีการปรับระยะได้ที่นี่

(อัพเดทเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี2023)