ล็อคหรือปลดล็อคกุญแจจากในบ้านผ่านแอปพลิเคชั่นได้ไหม ?

ถ้าอยู่ในระยะรับส่งสัญญาณ ก็สามารถล็อคหรือปลดล็อคจากแอปพลิเคชั่นได้ แต่เมื่อเทียบกับฝั่งด้านนอกห้องแล้ว ฝั่งด้านในห้องจะมีขอบเขตระยะรับส่งสัญญาณที่แคบกว่า

สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับระยะรับส่งสัญญาณได้ที่นี่