2020/03/20:【สำคัญ】แจ้งการเปลี่ยนOSที่จะรองรับแอปพลิเคชั่น

【สำคัญ】แจ้งการเปลี่ยนOSที่จะรองรับแอปพลิเคชั่น

ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.2020 เป็นต้นไป ทางบริษัทจะเปลี่ยน iOS ที่สามารถใช้「My Entrance」ได้เป็น「iOS ตั้งแต่ 11.0 เป็นต้นไป」
ในส่วนของเครื่องที่มี「iOS10.3.4 หรือเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่านี้ 」ทางบริษัทขอยุติการให้บริการของแอปพลิเคชั่น

ทั้งนี้ OS ที่มี「iOS10.3.4 หรือเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่านี้」ทางบริษัท Apple ที่เป็นผู้ให้บริการ OS ก็ได้ยุติการให้บริการกับเวอร์ชั่นดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน เนื่องจากหากยังใช้เวอร์ดังกล่าวอยู่ จะทำให้การรับมือเรื่องความปลอดภัยและเรื่องการใช้งานด้านต่างๆได้ยาก จึงขอยุติการให้บริการเพียงเท่านี้

ลูกค้าท่านใดที่ใช้ iOS10.3.4 หรือเวอร์ชั่นต่ำกว่า ยังสามารถใช้แอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้แล้วได้อยู่ แต่จะไม่ได้รับการอัพเดทแอปพลิเคชั่น และไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นใหม่ได้
อีกทั้ง ในอนาคตอาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า ทางบริษัทจึงแจ้งมาให้ทราบ ณ ที่นี้ กรุณาทำความเข้าใจรายละเอียด และขอความร่วมมือด้วยนะครับ