วิธีการเปลี่ยนตั้งค่าของ Controller Unit (สำหรับ Entrance Door แบบบานเลื่อน)

ามารถตั้งค่าเสียงเตือนเวลาเปิดประตูได้ โดยการกดที่ปุ่ม 切  (= แจ้งเตือนปิดแจ้งเตือน )

1-W600.png

2-W600.png

___________.jpg