วิธีการปรับแผ่นรับล็อค (สำหรับ Entrance Door แบบบานเลื่อน )

■การปรับแผ่นรับเดือยประตู

1

ขันสกรูที่ใช้ติดตั้งแผ่นรับเดือย(3ตัว)ให้หลวมๆ

2

ปรับให้ส่วนปุ่มที่อยู่บนแผ่นรับเดือยมันสอดเข้าไปในช่อง trigger ของตัวบานประตูได้

3

ขันสกรูกลับเข้าไปเหมือนเดิมทั้งสามอัน

sutoraiku.png

 

■การปรับแผ่นรับล็อคในแนวบนล่าง-เข้าออก

(แผ่นรับล็อคด้านบนและด้านล่าง)

1

ขันสกรูที่ใช้ติดตั้งแผ่นรับล็อค(ด้านบน 3 ตัว/ด้านล่าง 2 ตัว)ให้หลวมๆ

2

ปรับตำแหน่งของแผ่นรับล็อคเพื่อไม่ให้เดือยล็อคไปสัมผัสกับแผ่นรับล็อค

3

หลังจากปรับเสร็จแล้ว ให้ขันสกรูกลับเข้าไปเหมือนเดิม

sutoraiku2.png

■การปรับแผ่นรับล็อคเพื่อให้บานปิดสนิทขึ้น
(แผ่นรับล็อคด้านบนและด้านล่าง)

1

ขันสกรูที่ใช้ปรับความแน่นของแผ่นรับล็อคด้านบนหรือด้านล่าง
เพื่อลดช่องว่างระหว่างปลายเดือยล็อคกับพาร์ทด้านในแผ่นรับล็อค

sutoraiku3.png