สัญญาณไฟและเสียงจาก Reader ของประตูเวลาเกิดเออเร่อ