ถ้าไม่ได้เปิด Bluetooth ไว้ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาที่หน้าจอของสมาร์ทโฟนแบบด้านล่างนี้ และจะทำให้ไม่สามารถใช้งาน Digital Lock ได้

■ Android
ให้กด「อนุญาต」แล้ว Bluetooth ก็จะเปิดเองโดยอัตโนมัติ

①.png

 

■ iPhone
ผู้ใช้ต้องตั้งค่า Bluetooth ตามคำแนะนำในข้อความที่แสดงขึ้นมาในหน้าจอ

②.png