ข้อความแจ้งเตือนที่โชว์บนแถบด้านบนของสมาร์ทโฟน

My Entrance จะแสดงข้อความแจ้งเตือนอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ตามด้านล่างนี้
①แจ้งเตือนที่โชว์ตรงแถบ「การแจ้งเตือน」ใน My Entrance
②แจ้งเตือนที่โชว์ตรงแถบแจ้งเตือนของสมาร์ทโฟน

ข้อความตอนแจ้งเตือนแต่ละประเภทจะมีตามด้านล่างนี้

【แจ้งเตือนที่โชว์ตรงแถบ「การแจ้งเตือน」ใน My Entrance】
แจ้งเตือนนี้จะโชว์ที่แถบ 「การแจ้งเตือน」ตรงมุมล่างขวาในหน้าต่าง My Entrance

 

★91_1.PNG

 

 ข้อความที่แสดง  สาเหตุ/วิธีการรับมือ
แบตเตอรี่ของดิจิตอลล็อคเหลือน้อยค่ะ เพราะพลังงานของถ่านที่อยู่ในบานประตูถูกใช้ในปริมาณมาก
⇒ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนถ่านเป็นก้อนใหม่
กรุณาเปลี่ยนแบตของดิจิตอลล็อคด้วยนะคะ เพราะพลังงานของถ่านที่อยู่ในบานประตูถูกใช้ไปในปริมาณที่ทำให้ดิจิตอลล็อคหยุดการทำงาน
⇒ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนเป็นถ่านก้อนใหม่
มีอัพเดทของดิจิตอลล็อคค่ะ เพราะโปรแกรมของอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมประตูยังไม่ได้ถูกอัพเดทให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด
⇒ผู้ใช้ต้องทำการอัพเดทโปรแกรมของอุปกรณ์ดังกล่าว
กรุณานำมือถือของคุณห่างออกจากประตูนะคะ เพราะขณะนี้มือถือของคุณอยู่ในระยะควบคุมด้วยปุ่มปลดล็อคค่ะ

เพราะว่าสมาร์ทโฟนอยู่ในระยะที่ทำให้สามารถใช้งานปุ่ม Touch Button ตรงประตูได้
⇒ผู้ใช้ต้องเอาสมาร์ทโฟนออกห่างจากประตู
※ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

อัพเดทข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ เพราะมีการลงทะเบียนหรือลบปุ่มปลดล็อคไร้สาย, รีโมทคีย์, คีย์การ์ด หรือ สมาร์ทโฟนชิ้นอื่นออกไป หรือเวลามีการเปลี่ยนชื่อ User
⇒ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติม

 

【แจ้งเตือนที่โชว์ตรงแถบแจ้งเตือนของสมาร์ทโฟน】
แจ้งเตือนจะโชว์ตรงแถบแจ้งเตือนของสมาร์ทโฟน

 

★91_2.jpg

 

 ข้อความที่แสดง  สาเหตุ/วิธีการรับมือ

My Entrance กำลังใช้งานค่ะ

เพราะมีการเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น(แค่Android)
※ในระหว่างใช้งาน ข้อความจะโชว์อยู่ตลอด
⇒ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติม
แบตเตอรี่ของดิจิตอลล็อคเหลือน้อยค่ะ เพราะพลังงานของถ่านที่อยู่ในบานประตูถูกใช้ในปริมาณมาก
⇒ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนถ่านเป็นก้อนใหม่
กรุณาเปลี่ยนแบตของดิจิตอลล็อคด้วยนะคะ เพราะพลังงานของถ่านที่อยู่ในบานประตูถูกใช้ไปในปริมาณที่ทำให้ดิจิตอลล็อคหยุดการทำงาน
⇒ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนถ่านเป็นก้อนใหม่
มีอัพเดทของดิจิตอลล็อคค่ะ เพราะโปรแกรมของอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมประตูยังไม่ได้ถูกอัพเดทให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด
⇒ผู้ใช้ต้องทำการอัพเดทโปรแกรมของอุปกรณ์ดังกล่าว
ตอนนี้มือถือของคุณอยู่ในระยะควบคุมด้วยปุ่มปลดล็อคค่ะ กรุณานำมือถือของคุณออกห่างจากประตูนะคะ เพราะว่าสมาร์ทโฟนอยู่ในระยะที่ทำให้สามารถใช้งานปุ่ม Touch Button ตรงประตูได้
⇒ผู้ใช้ต้องเอาสมาร์ทโฟนออกห่างจากประตู
※ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
อัพเดทข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ เพราะมีการลงทะเบียนหรือลบปุ่มปลดล็อคไร้สาย, รีโมทคีย์, คีย์การ์ด หรือ สมาร์ทโฟนชิ้นอื่นออกไป หรือเวลามีการเปลี่ยนชื่อ User
⇒ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติม
กรุณาเปิดใช้งาน Bluetooth ค่ะ เพราะ Bluetooth ของสมาร์ทโฟนถูกปิดการใช้งาน
⇒ผู้ใช้ต้องเปิดใช้งาน Bluetooth 
กรุณาเปิดใช้งานข้อมูลตำแหน่งค่ะ เพราะข้อมูลตำแหน่งของสมาร์ทโฟนถูกปิดการใช้งาน
⇒ผู้ใช้ต้องเปิดใช้งานข้อมูลตำแหน่ง

 

※การแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับ Error รูปแบบอื่นๆ สามารถดูได้ที่นี่