ที่หน้าจอของสมาร์ทโฟนมี Apple Pay หรือ Osaifu-Keitai แสดงขึ้นมา

หากคุณถือสมาร์ทโฟนที่มีการตั้งค่าหรือลงทะเบียน Apple Pay หรือ Osaifu-Keitai ไว้ แล้วไปกดปุ่ม Touch Button แล้วนำสมาร์ทโฟนดังกล่าวไปทาบที่ปุ่ม Touch button อาจมีบางกรณีที่หน้าจอถูกสับเปลี่ยนไปยังหน้าจอของ Apple Pay หรือ Osaifu-Keitai แม้ในตอนนั้นคุณจะเปิดแอปพลิเคชั่น My Entrance อยู่ก็ตาม ซึ่งเป็นผลมาจากสเปค OS บางสเปค

เหตุการณ์นี้ ไม่ใช่ความผิดพลาดของ FamiLock หรือ แอปพลิเคชั่น My Entrance แต่อย่างใด แต่เป็นเหตุการณ์ที่มีสาเหตุมาจากสเปค OS ของสมาร์ทโฟน และไม่มีผลกับการเชื่อมต่อสัญญาณกับสินค้า FamiLock

หากกดปุ่ม Touch Button แล้วไม่มีการตอบสนองจากบานประตู ท่านสามารถดูวิธีแก้ได้ที่นี่

อีกทั้ง สมาร์ทโฟนที่สามารถนำไปทาบ Reader เพื่อใช้ล็อคหรือปลดล็อคสินค้า FamiLock ได้ จะมีแค่สมาร์ทโฟน Android เครื่องที่เอา Osaifu-Keitai มาลงทะเบียนเป็นกุญแจไว้แล้วเท่านั้น