จำเป็นต้องอัพเดท My Entrance ไหม?

หากมีการอัพเดทในแอปพลิเคชั่น My Entrance ผู้ใช้ต้องรีบทำการอัพเดท
สาเหตุที่ต้องทำการอัพเดทแอปพลิเคชั่น โดยหลักๆแล้วจะมีดังต่อไปนี้

【สาเหตุที่ต้องทำการอัพเดท】
・เพื่อรักษาระดับความปลอดภัยของระบบให้เทียบเท่าตามรุ่นของ OS ตัวใหม่ที่มีการประกาศออกมา
・เพื่อปรับปรุงความเสถียรของสัญญาณหรือเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ๆตามความต้องการของทางลูกค้

【วิธีการอัพเดทแอปพลิเคชั่น】
มีวิธีการอยู่ 2 แบบตามด้านล่างนี้ แต่วิธีที่แนะนำให้ใช้คือการอัพเดทแบบอัตโนมัติ
・อัพเดทโดยการค้นหาแอปพลิเคชั่น My Entrance จากใน App Store หรือ Play Store 
・ตั้งค่า My Entrance ให้เป็น Auto Update จากในตั้งค่าของสมาร์ทโฟน

【ลักษณะการแจ้งเตือนเวลามีอัพเดทใน My Entrance】
หากมีอัพเดทในแอปพลิเคชั่น จะมีข้อความแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาหน้าแอปพลิเคชั่นแบบในภาพด้านล่างนี้

 

★11.PNG