สามารถซ่อนประวัติได้หรือเปล่า?

ผู้ใช้จะไม่สามารถซ่อนประวัติที่โชว์อยู่ในแอปพลิเคชั่นได้
และจะไม่สามารถเลือกซ่อนกุญแจแค่บางตัวได้เช่นกัน จึงทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบดูประวัติการใช้งานกุญแจได้ทุกชิ้นที่มีการลงทะเบียนไว้ในบานประตู โดยดูได้จากที่แถบ「การใช้งานกุญแจโดยรวม」ที่อยู่ในประวัติ