สามารถเอาสมาร์ทโฟนมาลงทะเบียนเพิ่มทีหลังได้ไหม?

สามารถลงทะเบียนสมาร์ทโฟนเพิ่มแยกเป็นรายเครื่องได้
วิธีการลงทะเบียนสามารถดูได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
วิธีการลงทะเบียนหรือลบสมาร์ทโฟน