ตรงหน้าต่างการตั้งค่า Bluetooth บางทีก็มี「FamiLock」โชว์ขึ้นมา บางทีก็ไม่มี

วิธีการแสดงชื่ออุปกรณ์ในหน้าต่างการตั้งค่า Bluetooth ในเครื่อง iOS จะต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน
※ส่วนของ Android จะไม่โชว์คำว่า「FamiLock」ขึ้นมา

【รูปแบบการแสดงชื่ออุปกรณ์ในหน้าต่างการตั้งค่าBluetooth ของ iOS】
ถ้าอยู่ในระยะรับส่งสัญญาณ:จะมีคำว่า「FamiLock」แสดงขึ้นมาตรง ”อุปกรณ์ของฉัน”

 

★41-1.png

 

หากเปิดหน้าต่างการตั้งค่า Bluetooth ค้างไว้ แล้วถือสมาร์ทโฟนออกจากระยะรับส่งสัญญาณ
ชื่อ「FamiLock」จะไปโผล่ตรงช่อง"อุปกรณ์อื่นๆ"

 

★41-2.png

 

ถ้าอยู่นอกขอบเขตสัญญาณ:จะไม่โชว์ชื่อ「FamiLock」ขึ้นมา

 

★41-3.jpg