ใช้แอปพลิเคชั่นผ่าน Tablet หรือ Smart Watch (เช่น Apple Watch) ได้หรือไม่ ?

แอปพลิเคชั่น My Entrance จะไม่สามารถใช้กับ Tablet (ipad หรือ แท็บเล็ตของ Android เป็นต้น) หรือ smart watch (เช่น apple watch หรือ smart watch ของฝั่ง Android เป็นต้น) ได้ 

สามารถเช็ครายชื่อรุ่นของสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้กับแอปพลิเคชั่นได้ที่ด้านล่างนี้
รายชื่อสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้กับแอปพลิเคชั่นได้