สามารถควบคุมกุญแจของประตูผ่าน AI Speaker ได้ไหม ?

ประตูไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ AI Speaker ได้ แต่หากเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์อื่นๆของ LIXIL อย่าง「IoT Home Link Life Assist」ก็อาจจะสามารถใช้ได้

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ IoT Home Link Life Assist ได้ที่นี่