สามารถลงทะเบียนสมาร์ทโฟนได้กี่เครื่อง?

จำนวนสมาร์ทโฟนกับรีโมทที่สามารถใช้ได้กับประตู 1 บาน รวมกันเป็น 10 เครื่อง。

※ในแอปพลิเคชั่นของสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนประตูเข้าไปได้ไม่เกิน 10 บาน