เผลอลบสมาร์ทโฟนออกจากแอปพลิเคชั่น

ให้ทำการลงทะเบียนสมาร์ทโฟนเข้าไปใหม่นะคะ

ดูวิธีการลงทะเบียนได้ที่นี่