ทำสมาร์ทโฟนหาย

ต้องทำให้สมาร์ทโฟนดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้ล็อคหรือปลดล็อคได้
วิธีลบสมาร์ทโฟน สามารถทำได้ในแอปพลิเคชั่นของสมาร์ทโฟนเครื่องอื่น

วิธีการลบกุญแจที่ลงทะเบียนสามารถดูได้ที่ลิงค์นี้

 

ในกรณีที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นที่ลงทะเบียนไว้ ผู้ใช้สามารถลบข้อมูลการลงทะเบียนออกทั้งหมดได้

สามารถดูวิธีการลบข้อมูลลงทะเบียนทั้งหมดได้จากลิงค์นี้