ฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนผ่านอีเมลล์ไม่ทำงาน

 อาจจะเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

1

อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ตั้งค่า「การตั้งค่าแจ้งเตือนทางอีเมลล์」ไว้
เปิดแอปพลิเคชั่น「My Entrance」แล้วทำการตรวจสอบการตั้งค่าอีกครั้งจาก「≡เมนู」→「การตั้งค่าแจ้งเตือนทางอีเมลล์」
วิธีการตั้งค่าสามารถดูได้จากลิงค์นี้

 

2

อาจจะเป็นเพราะใส่อีเมลล์สำหรับรับข้อความไปผิดอัน
ตรวจสอบดูว่าอีเมลล์ที่ใส่ไป เป็นอีเมลล์ที่ถูกต้องแล้วหรือยัง โดยเข้าไปที่หน้า「การตั้งค่าแจ้งเตือนทางอีเมลล์」

 

3

อาจจะเป็นเพราะแอปพลิเคชั่นอีเมลล์เข้าใจว่าเมลล์ที่ได้รับเป็น 「อีเมลล์ขยะ」อันเนื่องมาจากการตั้งค่าในเครื่องที่ใช้รับอีเมลล์(Mail Service, Mail Software, Software สำหรับกำจัดไวรัส เป็นต้น)
ผู้ใช้ต้องตรวจสอบวิธีการตั้งค่าสำหรับการรับอีเมลล์ของ Carrier หรือ Software ของเครื่องฝั่งที่ใช้รับเมลล์