ไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นได้

อาจจะเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

1

อาจจะเป็นเพราะว่าปริมาณพื้นที่ความจุในสมาร์ทโฟนมีไม่เพียงพอ
ผู้ใช้ต้องเผื่อความจุไว้ก่อน แล้วค่อยทำการดาวโหลดแอปพลิเคชั่น

 

2

หากไม่ทราบวิธีดาวโหลด สามารถดาวโหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวโหลดแอปพลิเคชั่นได้จากลิงค์ด้านล่างนี้
 ระบบiOSระบบAndroid