ไม่สามารถลงทะเบียน Osaifu-keitai ได้

ดาวโหลดแอปพลิเคชั่น Rakuten Edy แล้วทำการตั้งค่าฟังก์ชั่นเริ่มต้น

ถ้าเป็นการ์ดที่ใช้ Rakuten Edy ได้หรือเป็นรุ่นที่ใช้กับ Osaifu-keitai ได้ ก็สามารถลงทะเบียนการ์ดหรือเครื่องที่ใช้ Osaifu-keitai เป็นกุญแจได้โดยใช้ขั้นตอนการลงทะเบียนเหมือนกับคีย์การ์ดหรือ Tag Key


รายละเอียดการดาวโหลดแอปพลิเคชั่น Rakuten Edy และการตั้งค่าฟังก์ชั่นเริ่มต้น สามารถดูได้ที่หน้าเพจหลักของ Rakuten Edy

หากทำตามนี้แล้ว ยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ ท่านสามารถดูวิธีได้ที่「ไม่สามารถลงทะเบียนคีย์การ์ด・Tag Key ได้」