รุ่นของสมาร์ทโฟนที่รองรับแอปพลิเคชั่น My Entrance

ผู้ใช้สามารถดูรายชื่อรุ่นสมาร์ทโฟนที่ใช้กับแอปพลิเคชั่นได้ดังนี้
รายชื่อรุ่นของสมาร์ทโฟนที่ใช้กับแอปพลิเคชั่นได้