เวลาเปลี่ยนสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องใหม่ จะต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ิติดตั้งแอปพลิเคชั่นใส่ในสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ แล้วเอาไปลงทะเบียนกับประตูอีกครั้งเพื่อใช้เป็นกุญแจ
(ไม่สามารถโอนสถานะกุญแจมาเครื่องใหม่ได้ด้วยการถ่ายโอนข้อมูลแอปพลิเคชั่นจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่)

ระบบจะถือว่าข้อมูลสมาร์ทโฟนที่มีการตั้งค่าเข้าไปใหม่นั้นเป็น New User
จำนวนกุญแจที่สามารถลงทะเบียนได้ต่อประตู1บาน จะมีจำนวนจำกัด ดังนั้นผู้ใช้ต้องลบสมาร์ทโฟนเครื่องเก่าออกด้วย 
(จำนวนกุญแจที่สามารถลงทะเบียนได้:สมาร์ทโฟน・รีโมท รวมกันไม่เกิน10เครื่อง)

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้จากที่นี่
 iOSAndroid 

 วิธีการลบและลงทะเบียนสมาร์ทโฟน