ใช้แอปพลิเคชั่นแล้วจะมีการหักค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือไม่ ?

แอปพลิเคชั่นนี้สามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

แต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตจากเครือข่ายมือถือที่ท่านใช้ ผู้ใช้จะต้องดำเนินการชำระด้วยตนเอง