สามารถแชร์กุญแจให้กับครอบครัวหรือเพื่อนได้ไหม ?

ในการที่จะใช้สมาร์ทโฟนเป็นกุญแจในการล็อคหรือปลดล็อคได้ ผู้ใช้ต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นมาก่อน แล้วลงทะเบียนกุญแจโดยให้สมาร์ทโฟนรับส่งสัญญาณกับประตูในระหว่างที่ลงทะเบียนด้วย

ดังนั้น การแชร์ข้อมูลของกุญแจให้กันและกันจึงไม่สามารถทำได้