ไม่มีเวลาแสดงขึ้นมาในประวัติ

ในกรณีแหล่งจ่ายไฟไม่สามารถจ่ายไฟได้เพราะไฟดับหรือถ่านหมด จะทำให้ประวัติหรือเวลา ณ ตอนที่ทำการล็อคหรือปลดล็อคกุญแจไม่แสดงขึ้นมา
หลังจากที่แหล่งจ่ายไฟกลับมาใช้งานได้และเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้ว เวลาตอนล็อคหรือปลดล็อคถึงจะเริ่มแสดงขึ้นหลังจากตอนที่เชื่อมต่อ
※ประวัติตอนล็อคหรือปลดล็อคตอนก่อนที่จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ จะไม่แสดงขึ้นมา