แฟมิลี่โค้ดคืออะไร?

เป็นรหัสที่ตั้งไว้สำหรับตอนเริ่มลงทะเบียนสมาร์ทโฟนเพื่อใช้เป็นกุญแจ มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่คนในครอบครัวหรือผู้อยู่อาศัยในบ้านมาลงทะเบียนกุญแจเข้าไปโดยพลการ

สมาร์ทโฟนที่จะเอามาลงทะเบียนกับประตูตั้งแต่เครื่องที่ 2 เป็นต้นไป จะต้องใส่รหัสนี้ในตอนที่ทำการลงทะเบียนสมาร์ทโฟนเป็นกุญแจ