จะดูรหัสแฟมิลี่โค้ดได้จากที่ไหน ?

สามารถดูรหัสได้จากแอปพลิเคชั่นของสมาร์ทโฟนเครื่องที่ลงทะเบียนแล้ว โดยเข้าไปที่「 ≡ เมนู」→「ตั้งค่าดิจิตอลล็อค」→「แฟมิลี่โค้ด」

หากไม่สามารถเปิดดูรหัสแฟมิลี่โค้ดได้ ด้วยสาเหตุบางประการเช่น ทำสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนไว้หายทุกเครื่อง เป็นต้น ผู้ใช้สามารถรีเซ็ตข้อมูลกุญแจที่ลงทะเบียนทั้งหมดใหม่ได้ โดยการกดปุ่มที่ตัวประตูเพื่อ「ลบข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมด」

สามารถดูวิธีการลบข้อมูลการลงทะเบียนออกทั้งหมดได้ที่นี่

capture_familycode_1_2.png

capture_familycode_3_4.png

capture_familycode_5.png