ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในแอปพลิเคชั่นได้

หัวข้อบางส่วนอย่างเช่น การลบกุญแจที่เคยลงทะเบียนไว้ เป็นต้น จะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ก็ต่อเมื่อประตูกับสมาร์ทโฟนรับและส่งสัญญาณหากันได้(สมาร์ทโฟนที่อยู่ในระยะรับส่งสัญญาณ)
ให้เช็คดูว่าบลูทูธของสมาร์ทโฟนเปิดอยู่หรือเปล่า แล้วค่อยทำการเปลี่ยนการตั้งค่าโดยเอาสมาร์ทโฟนไปอยู่ใกล้ๆประตู(ประมาณไม่เกิน1m)